Gig-bolag och Giggare

”Gig-bolagen glömmer bort människorna” säger Madeleine Nilsson på Dagens Media. ”Giggare ser jobbet som ett äventyr” svarar Brainvilles VD Manuel de Verdier.

Intressant läsning och olika sätt att se på bemanningsbranschen, arbetsmarknaden och frilansandet. Hur det nu än är – det här står på min önskelista (3 viktiga punkter som är grunden för att soloföretagandet ska fungera):

1.
Att företag som anlitar frilansare funderar över hur de ska bygga upp sitt frilansnätverk och respektera frilansarna som företagare.

2.
Att bemanningsbranschen inte pressar arvodena.

3.
Politikerna! Var är partiet som värnar soloföretagandet?

Länkar:
DM: https://www.dagensmedia.se/experter/debatt/gigbolagen-glommer-bort-manniskorna-6873273
Brainville: https://www.dagensmedia.se/experter/debatt/giggare-ser-jobbet-som-ett-aventyr-6873272

< Tillbaka till bloggen