Samarbeten frilansare emellan

Det blir vanligare med samarbeten frilansare emellan, t.ex. vid upphandling eller när det kommer in ett större uppdrag. För att gruppen ska fungera optimalt och ha arbetsglädje är det viktigt att redan från början bestämma vem som ska göra vad, ekonomi m.m. Annars är risken stor att det blir osämja om både i smått och stort.

Ett exempel från verkligheten är fyra frilansare som bestämmer sig för att bilda ett paraply.
När idén kläcktes var alla saliga och nyförälskade i varandra. De tog fram en jättefin hemsida och skaffade en gemensam lokal. Allt var frid och fröjd och vääldigt roligt och spännande. Men efter ett tag kom vardagen… Och som du säkert redan har gissat blev det diskussioner om ekonomi, budget, hur man ska samarbeta, hur man ska kommunicera gruppen utåt, vem som gör vad etc. etc. Jag vet att de här frågorna känns ovidkommande till en början (ungefär lika tråkigt som att skriva ett samboavtal när man precis har flyttat ihop med sin älskade) och därför blir det som oftast inte av.

 

Utifrån mina erfarenheter och historien ovan, kommer här några tips om vad jag tycker att man ska gå igenom och bestämma, innan man tar ett definitivt beslut om att samarbeta. Det spelar egentligen ingen roll om det är ett enstaka större projekt eller en mer långvarig arbetsrelation.

Förutom era titlar, har ni ordentlig koll på varandra?
T.ex. värderingar, styrkor och svagheter. Vik tid för att lära känna varandra innan.

Har alla samma mål, engagemang och ambitionsnivå med samarbetet?
Frågan är relevant om tanken är att skapa ett långsiktigt samarbete.

Budget för det gemensamma paraplyet?
Vad finns det för kostnader vid uppstart och framöver?

Hur ska inkomsterna fördelas?
Är arbetstiden i projekten ungefär densamma för alla är det inga problem. Men annars?

Hur mycket tid kommer det att finnas för ert gemensamma paraply?
Hur ser beläggningen ut hos var och en? Hur ska jobben prioriteras? Kan vara svårt om man både sitter med egna och gemensamma uppdrag med tight tidsschema. Kan man hitta en plan B som funkar?

Vem äger kunden?
Ingen av frilansarna behöver känna någon oro så länge allt går bra i gruppen. Men om det blir osämja är risken stor att diskussionen uppstår om vem som äger kunden. Därför är det bra om frågan kommer upp på bordet redan från start.

Är det ok att var och en marknadsför sig separat?
Hur ska ni kommunicera ut mot kunder? Är det ok att marknadsföra sig själv och sitt eget företag, eller ska allt gå via paraplyet?

Om någon vill hoppa av, vad gäller då?
Och hur ställer ni er till att ta in fler i gruppen?

 

Om ni funderar på att starta ett gemensamt företag.
Det finns fördelar och nackdelar med de olika företagsformerna. En som är lite extra intressant är ”Ekonomisk förening”. Det ska vara minst 3 personer eller företag i föreningen. Kapitalkravet kan antigen bestå av pengar eller arbetsinsats och det är bara en karensdag som gäller. Den ekonomiska föreningen måste dock ha en revisor (behöver inte vara godkänd eller auktoriserad). Lathund över de olika företagsformerna hittar du på Bolagsverket.

Det här var några frågor som är bra att ha svar på innan man startar upp och det dyker nog upp fler när ni sätter igång en diskussion. Se till att alla beslut kommer på papper.

Och hur gick det med det företaget som jag gav som exempel?
Det vet jag faktiskt inte riktigt än, men jag hoppas och tror att de löser sina problem. Det gäller att inte glömma varför man blev förälskad en gång i tiden 😉

< Tillbaka till bloggen