Starta inhousebyrå? Kostnader, för- och nackdelar.

Många företag går i valet och kvalet att starta upp en inhousebyrå för produktion av sina marknadsföringsaktiviteter. Vilka är för- och nackdelarna och hur ska man räkna.

 Jag har varit bollplank vid flera uppstarter och nu senast för några veckor sedan blev jag kontaktad av ett företag som ville ha hjälp med att se över hur man ska gå tillväga och räkna. Det är många frågor som dyker upp och här har jag försökt lista vad man ska tänka på, ekonomi m.m.

Gör en analys av nuläge och framtid
– Vilken typ av produktioner vill ni ha i huset?
– Vilka kompetenser/titlar behövs för att göra jobbet?
– Hur ser beläggningen ut under året räknat per titel?
– Finns det perioder med extra hög belastning och i så fall, när infaller de?

Kostnader anställda och frilansare
När analysen är klar vet du vilka kompetenser som behövs och hur beläggningen ser ut under året. Så nu kan du alltså räkna ut personal- och frilanskostnaderna.

Att anställa en arbetsgrupp bestående av förslagsvis 4 personer kostar ungefär 2,500,000:-/år (lön, sem.ersättning, soc.ersättning) plus de eventuella förmåner som de anställda har.

Om man behöver köpa frilanstjänster och räknar på ett snittarvode på 700:-/tim och köper förslagsvis 500 tim/år blir det 350.000:-.

– Anställ på de tjänster där det är en jämn beläggning.
– Använd frilansare för att jämna ut beläggningen eller om det krävs punktinsatser av kompetens som inte redan finns.

Den personal som anställs kan vara timanställd eller på hel- eller deltid. Frilansavtalen kan se lite olika ut. Antingen går frilansaren på timme alternativt på månadsarvode beroende på insatsens längd och kontinuitet.

Kostnader för lokaler och utrustning
Det här är en post som många glömmer bort, men är viktig att ta med i beräkningen. Varje arbetsstation kostar i form av inredning, teknik, datorer och program. Räkna på att en arbetsplats kostar från 70.000:- och uppåt beroende på lokalkostnader och hur avancerade data- och tekniklösningar som behövs.

Summa summarum
Nu har du en ungefärlig kostnadsbild av vad det kostar per år att driva en inhousebyrå. Nu kan du jämföra med vad ni betalar per år i dagsläget. Det kan du göra genom att gå igenom fakturor och poster i resultaträkningen. När du har hela bilden klar för dig finns det olika alternativ att välja på:

Starta upp inhouse:
Ni tjänar i form av kostnader och smidighet på att plocka hem produktionen och väljer att starta upp en inhousebyrå.

Arbeta med frilansare i nätverk:
Ett annat alternativ är att arbeta med frilansare i nätverk. Ni skriver avtal med ett antal frilansare/konsulter som avsätter tid för era projekt. Kräver mer av er i form av koordination och administration, men ni har inte arbetsgivaransvar eller startkostnader/investeringar.

Helkund på reklambyrå:
Ni tjänar i form av tid och behöver inte anställa eller ta in frilansare. Också smidigt men som oftast till ett högre pris.

Arbeta med en produktionsbyrå:
Ni kan välja att lägga produktionen på en eller flera produktionsbyråer. Ni kan skriva kontrakt på ett år och fördela kostnaderna per månad.

Samarbete för varumärke, koncept, strategi och kreativa lösningar:
Kan behövas om ni väljer att starta upp en inhousebyrå eller samarbeta med en produktionsbyrå. De allra flesta som har en inhousebyrå har samarbete med varumärkes-, reklam- och strategibyrå för det långsiktiga arbetet med strategi, koncept och kreativa lösningar.

Kanske kommer du fram till att det är bra som det är idag – eller inte. Ja, det finns flera lösningar och vill du använda mig som bollplank eller få hjälp med frilansare eller anställa, så vet du vem du ska höra av dig till! 🙂 //Maria

< Tillbaka till bloggen