Vad får du göra avdrag för?

I. AVDRAG FÖR KONFERENS-, STUDIE- OCH INSPIRATIONSRESOR.

Har du koll på vad du får göra för avdrag i din enskilda firma? Tillsammans med Susanne Odelvall på PayDay Redovisningsbyrå har jag gått igenom de avdrag som jag upplever vara de som är mest viktiga och intressanta för frilansare i enskild firma och vi börjar med avdrag för konferens-, studie- och inspirationsresor.

 

Avdrag för konferens-, studie- och inspirationsresor

Att tanka energi och få inspiration är viktigt för många frilansare som arbetar solo. Jag upplever att fler och fler åker iväg för att träffa frilanskollegor för erfarenhetsutbyte eller bokar upp sig på en studie- eller konferensresa.

Att tänka på innan
Den första frågan man ska ställa sig när man planerar en aktivitet är om det finns ett direkt samband mellan resan och ditt företags verksamhet samt vara ekonomiskt motiverat.

Om du planerar en studieresa ska resan ha anknytning till företagets verksamhet. Det är ofta tillräckligt att avsikten är att du till exempel vill skaffa dig produktkännedom, att du vill få en inblick i marknadsvillkoren i ett annat land eller hur företagets produkter lanseras utomlands.

Gå igenom/svara på följande frågor:

Hur resan är upplagd är av betydelse
Resor till orter runt Medelhavet ifrågasätts normalt inte av Skatteverket. Däremot om du väljer ett avlägset resmål då kan du anta att kraven på motivering av orten ökar. Om nöjes- och rekreationsinslagen eller resmålet överskuggar syftet med resan finns risk att hela resan tas upp till beskattning.

Så här skriver Skatteverket:
”För att räknas som en studie- eller konferensresa måste resan innehålla en inte oväsentlig del effektivt arbete. Som en tumregel bör studie- eller konferenstiden vara minst 6 timmar per dag. Under en vecka bör den effektiva studie- eller konferenstiden omfatta minst 30 timmar, jämnt fördelade under veckan.”

Med andra ord, risken för att hela eller delar av resan kan komma att betraktas som skatte- och avgiftspliktig ökar, ju kortare tiden för själva konferensen eller studierna resan är, i förhållande till den totala tiden.

När du deklarerar
När du gör avdrag i deklarationen ska du kunna redovisa att resan uppfyller de krav som Skatteverket ställer. Du ska även kunna redovisa ett program (se nedan) och annan relevant information.  Observera att resan inte får ha för stora inslag av rekreation. Om så är fallet får du avdrag för en viss del – eller inte alls.

Viktigt med program och protokoll
Det är viktigt att ha ett detaljerat program som visar hur varje dag är upplagd när det gäller till exempel kurstider, raster, grupparbeten, studiebesök och utflykter.

Minst lika viktigt som programmet är att det upprättas ett protokoll. Skatteverkets eventuella granskning kan ske flera år efter det att aktiviteten ägde rum. Eftersom det kan vara svårt att i efterhand komma ihåg vad som faktiskt gjordes och tiden för detta, blir protokollet en bekräftelse av programmet.

Observera att det inte går att efterkonstruera, eftersom Skatteverket granskar filens datum.

Om avdraget inte går igenom
Om avdraget inte godkänns räknas resan som lön och beskattas därefter. Dessutom kan du få ett skattetillägg och för att undvika det kan du göra ett öppet yrkande i deklarationen och där beskriva syftet med resan/konferensen och bilägga programmet.

Du hittar mer information på Skatteverket och verksamt.se. Anlitar du en redovisningsbyrå kan de givetvis råda dig.

Länkar:
Skatteverket
PayDay AB

< Tillbaka till bloggen