Vad ska du börja/sluta/fortsätta göra?

När du tog beslut om att börja frilansa i eget företag gjorde du en affärsplan för din verksamhet, antingen nerskriven eller i huvudet. Håller den fortfarande eller har din verksamhet förändrats?

Min erfarenhet säger att de flesta frilansarna breddar sin kompetens i takt med att marknaden och kundernas behov förändras. Vi solo/småföretagare är väldigt duktiga på att lära oss mer och nytt. Och det är i och för sig inte så konstigt, men det är inte helt ovanligt att vi till slut känner att det är dags för en översyn vad vi vill och vart vi ska.

Hur ser din verksamhet ut idag?
När du gör en genomgång behöver du först starta med att definiera hur det ser ut idag, som t.ex. vilken verksamhet har du? Vilka kunder? o.s.v. – ja det där vet du.

Nästa fråga är om verksamheten har utvecklats och om du är nöjd med situationen? Om svaret är ja behöver du bara fortsätta som du gör med att fördjupa och förädla. Är svaret nej behöver du definiera vad du vill och vart du ska. Med andra ord sätta ett eller flera mål som du vill uppnå.

De som arbetar med förändringar kallar det för A-kontext och B-kontext. Där A är det kända där vi är idag och B är det okända dit vi vill. Så när du vet var du är idag och har bestämt dig för vart och vad du vill, har du skapat en egen plan för hur du vill förändra. Du är i A men vill till B.

För att veta vad du behöver göra för att nå det mål du satt upp kan du ställa förändringens tre frågor. De som hjälper dig att komma fram till vilka typ av förändring som du vill göra och vilken effekt de kommer att få.

1. Vad ska jag börja göra?

2. Vad ska jag sluta göra?

3. Vad ska jag fortsätta göra?

När du besvarat frågorna har du fått en lista med åtgärder som du kan prioritera och börja arbeta med.
Med största sannolikhet har du minst punkter under frågan vad jag ska sluta göra. Därför att det är mycket svårare att sluta göra något, jämfört med att börja eller fortsätta.

Ett tips kan vara att du tittar på dina svar på frågan vad du ska börja göra och se om det finns förenklingar där som egentligen ska hamna under vad du ska sluta göra. T.ex. ett svar på vad jag ska börja göra kan vara; ”jag ska ha mer ordning och reda”, men det är kanske på frågan sluta göra som det ska stå; ”sluta att tycka att administration är tråkigt”.

Viktiga frågor
De här frågorna är viktiga och i skrivande stund distansjobbar vi från Grekland och har vikt några dagar för att se över Sveriges Frilansares affärsplan. Jag tar hjälp av Kaj Runeund som är varumärkeskonsult och bra på förändringsarbete, som bollplank. Du har säkert någon  person i din närhet som kan hjälpa dig.

< Tillbaka till bloggen