Vad ska ett avtal innehålla?

Den frågan dyker upp då och då både från frilansare och uppdragsgivare och jag har skrivit om det tidigare på SFs gamla hemsida. Här kommer en förkortad repris.

Det kan tyckas självklart, men jag har genom årens lopp pratat med både uppdragsgivare och frilansare som råkat ut för mindre bra samarbeten. Som oftast handlar osämjan om bristfällig kommunikation, att man inte i tidigt skede gått igenom vad som gäller och inte skrivit avtal. Det som är så uppenbart för den ena, är inte alltid det för den andra.

Driva Eget har publicerat en bra artikel om frilansavtal, där Noshin Kardel, jurist på avtal24 och Driva Eget, poängterar vikten av att reglera samarbetet skriftligt. Fyra viktiga punkter som ska vara med i avtalet är:

Uppdrag: Vad är det som ska utföras? Vad ingår/ingår inte  i uppdragett? Och vem är ansvarig för vad?

Arvode: Ersättningen för uppdraget ska regleras, men även hur den ska utbetalas och faktureringstid.

Repressalier: Vad som sker om någon av parterna inte uppfyller sin del av avtalet.

Tid: Hur länge ska uppdraget pågå, när ska allt vara klart och hur lång uppsägningstid ska gälla för löpande uppdrag?

Egentligen spelar det ingen roll om det är uppdragsgivaren eller frilansaren som skriver avtalet. Huvudsaken är att det blir gjort och är godkänt av båda parter.

< Tillbaka till bloggen